Nuttige websites

Buitenschoolse activiteiten (waaronder BSO):

Hulpverlening:

 • www.wijkteam-amersfoort.com voor alle vragen rondom hulp en activiteiten in de buurt
 • www.indebuurt033.nl /www.welzin.nl informatie over sociale vaardigheidstrainingen/weerbaarheidstrainingen zoals ‘Piep, zei de muis’.
 • Consultatiebureau
 • www.abhetspectrum.nl ambulante begeleiding, opvoedondersteuning, zaterdagopvang, weerbaarheidstraining voor kinderen met ASS, maar ook andere (gedrags-) problematiek
 • Psycho Motorische Therapie (PMT) – verschillende aanbieders
 • Ergotherapie (bv. voor sensorische integratie)- verschillende aanbieders
 • www.eleos.nl christelijke GGZ
 • www.ggzcentraal.nl reguliere GGZ
 • www.youke.nl specialistische hulp aan kinderen en jongeren

Informatieve sites:

 • Contactgegevens:

  SBO De Werf


  James Cookstraat 10
  3814 XD Amersfoort

  Tel: 033 4753555
  email: info@sbo-dewerf.nl
 • Voor in de agenda:

  • 6 november: dankdag
  • 8 november: studiedag, alle kinderen vrij!
  • 14 november: gebedsgroep
  • 15 november: koffieochtend
  • 27 november: ANWB Streetwise
  • 28 november: Van de Helling
  • 5 december: Sinterklaas

  Meer data

 • Naar CorDeo Scholengroep

 • Naar SWV De Eem

James Cookstraat 10

(033) 475 35 55

info@sbo-dewerf.nl