Nuttige websites

Buitenschoolse activiteiten (waaronder BSO):

 • www.musicair.nl Muziekles 1 op 1 bij Music Air in Amersfoort, ook geschikt voor kinderen met een beperking
 • www.brockerhealth.nl lessen zelfverdediging in Amersfoort (Vathorst, Kattenbroek en Schuilenburg), geschikt voor kinderen met een beperking (5-12 jaar)

Hulpverlening:

 • www.wijkteam-amersfoort.com voor alle vragen rondom hulp en activiteiten in de buurt
 • www.indebuurt033.nl /www.welzin.nl informatie over sociale vaardigheidstrainingen/weerbaarheidstrainingen zoals ‘Piep, zei de muis’.
 • Consultatiebureau
 • www.abhetspectrum.nl ambulante begeleiding, opvoedondersteuning, zaterdagopvang, weerbaarheidstraining voor kinderen met ASS, maar ook andere (gedrags-) problematiek
 • Psycho Motorische Therapie (PMT) – verschillende aanbieders
 • Ergotherapie (bv. voor sensorische integratie)- verschillende aanbieders
 • www.eleos.nl christelijke GGZ
 • www.ggzcentraal.nl reguliere GGZ
 • www.youke.nl specialistische hulp aan kinderen en jongeren
 • www.tandinzicht.nl -kindertandarts in de Bilt gespecialiseerd in kinderen met een beperking

Informatieve sites:

 • CONTACTGEGEVENS

 • SBO De Werf

 • James Cookstraat 10
  3814 XD Amersfoort

 • Tel: 033 4753555
  email: info@sbo-dewerf.nl

 • NAAR CORDEO SCHOLENGROEP

 • NAAR SWV DE EEM

James Cookstraat 10

(033) 475 35 55

info@sbo-dewerf.nl