Nuttige websites

Buitenschoolse activiteiten (waaronder BSO):

Hulpverlening:

 • www.wijkteam-amersfoort.com voor alle vragen rondom hulp en activiteiten in de buurt
 • www.indebuurt033.nl /www.welzin.nl informatie over sociale vaardigheidstrainingen/weerbaarheidstrainingen zoals ‘Piep, zei de muis’.
 • Consultatiebureau
 • www.abhetspectrum.nl ambulante begeleiding, opvoedondersteuning, zaterdagopvang, weerbaarheidstraining voor kinderen met ASS, maar ook andere (gedrags-) problematiek
 • Psycho Motorische Therapie (PMT) – verschillende aanbieders
 • Ergotherapie (bv. voor sensorische integratie)- verschillende aanbieders
 • www.eleos.nl christelijke GGZ
 • www.ggzcentraal.nl reguliere GGZ
 • www.youke.nl specialistische hulp aan kinderen en jongeren

Informatieve sites:

 • Contactgegevens:

  SBO De Werf


  James Cookstraat 10
  3814 XD Amersfoort

  Tel: 033 4753555
  email: info@sbo-dewerf.nl
 • Voor in de agenda:

  • 2 september: naar school!
  • 4 september: luizencontrole
  • 9 september: jaaropening voor ouders
  • 9 september: week van de startgesprekken
  • 20 september: schoolreisje
  • 25-27 september: kamp eindgroepen

  Meer data

 • Naar CorDeo Scholengroep

 • Naar SWV De Eem

James Cookstraat 10

(033) 475 35 55

info@sbo-dewerf.nl