Medezeggenschap

Op SBO De Werf functioneert er een medezeggenschapsraad (MR)

 

Oudergeleding:

 • Margriet van Veen, voorzitter
 • Elles van Steeg

 

De teamgeleding:

 • Tonia Houwen
 • Lemke Steenbergen

 

 
De MR vergadert dit seizoen op: 21 november, 23 januari, 20 maart, 17 april en 19 juni. Heeft u vragen, opmerkingen of zijn er onderwerpen die u graag in wilt brengen? Mail gerust!
Het emailadres van de MR is: mr@sbo-dewerf.nl

 

 • CONTACTGEGEVENS

 • SBO De Werf

 • James Cookstraat 10
  3814 XD Amersfoort

 • Tel: 033 4753555
  email: info@sbo-dewerf.nl

 • NAAR CORDEO SCHOLENGROEP

 • NAAR SWV DE EEM

James Cookstraat 10

(033) 475 35 55

info@sbo-dewerf.nl