Sociaal veiligheidsplan 20/21

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op onze school, dat kinderen zich geborgen weten.

Naast dat we het belangrijk vinden, verplicht de overheid ons ook tot het hebben van een veiligheidsplan. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is beschreven dat voor elke vaststelling of wijziging van regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn de instemming van de Medezeggenschapsraad nodig is.

Hieronder leest u ons vastgestelde beleid betreffende sociale veiligheid.Op Facebook plaatsen wij regelmatig een update.

Leuk om een indruk te krijgen van de school.

 • Contactgegevens:

  SBO De Werf


  James Cookstraat 10
  3814 XD Amersfoort

  Tel: 033 4753555
  email: info@sbo-dewerf.nl
 • Naar CorDeo Scholengroep

 • Naar SWV De Eem

James Cookstraat 10

(033) 475 35 55

info@sbo-dewerf.nl