SBO de Werf in een nieuw jasje!

0

Logo SBO De Werf

De afgelopen maanden hebben we niet stilgezeten! Onze huisstijl heeft een nieuwe, frisse uitstraling gekregen die past bij de identiteit van de school. Je ziet het al aan de website en de schoolgids en ook de nieuwsbrief ‘van de Helling’ is veranderd.

Daarnaast is het logo vernieuwd. De betekenis ervan leggen wij graag uit. Ons schoolgebouw staat in een wijk waar de straten naar oude zeevaarders zijn genoemd. Een (scheeps)werf is de plaats waar hard gewerkt wordt en vaartuigen klaargemaakt worden om over de wereld uit te varen. Daar is een goede toerusting voor nodig. Boven de boot zie je een lichttoren, die verwijst naar de zeevaarders en dient als gids. Onze leerlingen mogen in Gods licht staan en schitteren. School geeft kinderen richting voor de rest van hun leven. De boot is de stevige basis van het vertrouwen (in zichzelf en in God) waarmee leerlingen leren en betekenis geven aan de wereld om hen heen. De tekst uit Opwekking 807 sluit goed aan bij de naam en het logo.

  • CONTACTGEGEVENS

  • SBO De Werf

  • James Cookstraat 10
    3814 XD Amersfoort

  • Tel: 033 4753555
    email: info@sbo-dewerf.nl

  • NAAR CORDEO SCHOLENGROEP

  • NAAR SWV DE EEM

James Cookstraat 10

(033) 475 35 55

info@sbo-dewerf.nl