Onze school

Wij zijn SBO De Werf, een christelijke school voor speciaal basisonderwijs. Leerlingen uit Amersfoort en omgeving zijn van harte welkom! Op onze school geven we veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling, trainen van vaardigheden, ontdekken van talenten en creativiteit, het leren in de praktijk en het nemen van initiatief. Om zo vol vertrouwen in zichzelf en in God in het leven te kunnen staan. 

We geven passend onderwijs vanuit een christelijke identiteit, waarbij we altijd uitgaan van kansen en mogelijkheden van leerlingen. 

Op de school hebben we een keuken waarin kinderen leren samenwerken en aan de slag kunnen met hun handen. Ook hebben we een minikinderboerderij waar kinderen dieren mogen knuffelen en verzorgen om zo de sociaal-emotionele ontwikkeling te ondersteunen.maatwerk

Kennismakingsgesprek

Als u erover nadenkt uw kind aan te melden op De Werf laten wij u graag onze leuke school zien. U kunt een kennismakingsgesprek inplannen op maandag of vrijdag. U kunt onze school bellen, mailen of een bericht achterlaten via het contactformulier om dit gesprek in te plannen. Van harte welkom!

Groepen

SBO de Werf heeft verschillende groepen. Elke groep heeft eigen meesters en juffen die werken vanuit diverse thema’s. Via onderstaande foto’s krijgt u een indruk van onze groepen.

QRO06761
Groep 1/2 JK Juf Gea en Juf Jeanique
DSC05600
Groep 3/4 Juf Geertruida en juf Tonia
DSC05697
Groep 4/5 Juf Marjanke en juf Linda
DSC05536
Groep 5/6 Juf Anne
DSC05735
Groep 6 Meester Aart
QRO06549
Groep 7 Meester Jan Mark en juf Rendelina
QRO06814
Groep 7/8 Juf Henriët en Juf Geja
QRO06864
Groep 8 Juf Jacozien en juf Hilde

Medezeggenschapsraad

De school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). In deze MR hebben twee ouders en twee personeelsleden zitting.

Oudergeleding:

Bregtje Godeke

Franka Jansen

De teamgeleding:

Aart Mastebroek

Lemke Steenbergen

De MR vergadert regelmatig. Heeft u vragen, opmerkingen of zijn er onderwerpen die u graag in wilt brengen? Mail gerust! Het e-mail adres van de MR is: mr@sbo-dewerf.nl

Identiteitscommissie

De school heeft daarnaast ook een identiteitscommissie (IC). De IC denkt mee over de christelijke identiteit van de Werf en organiseert jaarlijks een ledenvergadering rondom een bepaald thema. De locatiedirecteur of locatieleider woont als adviseur de vergaderingen bij van de IC. Een afgevaardigde van de IC is stemgerechtigd lid van de algemene vergadering van CorDeo scholengroep. Deze AV wordt twee maal per jaar gehouden. 

Vertrouwenspersoon

Binnen de school zijn interne vertrouwenspersonen benoemd. In de loop van het jaar vertellen ze in alle groepen waar de kinderen terecht kunnen als ze graag in vertrouwen willen doorpraten. De vertrouwenspersonen binnen onze school zijn Geja Staal, Rendelina Lieverse en Aart Mastebroek. Aart is daarnaast ook het aanspreekpunt bij pestgedrag. Contactgegevens van hen vindt u in Parro.Op Facebook plaatsen wij regelmatig een update.

Leuk om een indruk te krijgen van de school.

 • Contactgegevens:

  SBO De Werf


  James Cookstraat 10
  3814 XD Amersfoort

  Tel: 033 4753555
  email: info@sbo-dewerf.nl
 • Voor in de agenda:

  • 7 september: Jaaropening met ouders
  • v.a. 7 september: Startgesprekken

  Meer data

 • Naar CorDeo Scholengroep

 • Naar SWV De Eem

James Cookstraat 10

(033) 475 35 55

info@sbo-dewerf.nl