Meer informatie

Uw kind naar SBO De Werf?
Soms gaat het niet goed met uw kind op de basisschool. Dit kan allerlei oorzaken hebben en voor u en uw kind is dit een moeilijke tijd. De school zal al het mogelijke doen om uw kind passend onderwijs te bieden, maar het kan voorkomen dat de grens op school bereikt wordt. In dat geval dient de vraag zich aan: zou het misschien goed zijn als ons kind naar een speciale basisschool gaat?
Natuurlijk beslis je zoiets niet zomaar. En als je de beslissing neemt, wil je natuurlijk wel een passende school vinden.

Expertise
Omdat we speciaal basisonderwijs zijn komen we bij alle leerlingen wel een specifieke hulpvraag tegen. Naast kleinere groepen, waardoor de leerkrachten beter kunnen inspelen op de verschillende onderwijsbehoeften, is ook een netwerk met deskundigen belangrijk. We kunnen een beroep doen op een orthopedagoog, een logopediste en er zijn mogelijkheden voor ergotherapie. Onze intern begeleider co├Ârdineert de zorg en zorgt voor korte lijntjes. De ouders / verzorgers worden steeds goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die er zijn.
Met Cordeo Onderwijspunt hebben we zeer nauwe banden, waardoor kennis over bepaalde vragen snel beschikbaar is.

Identiteit
De Werf is een gereformeerde basisschool, waar onderwijs gegeven wordt vanuit een bijbelse visie. De dagelijkse bijbellessen en het leren van een psalm of geestelijk lied horen hier bij. Maar het betekent meer. We kijken naar kinderen als schepselen van God de Vader die deze kinderen gaven en talenten heeft meegegeven. Onze kijk op wie kinderen mogen zijn en hoe we verantwoordelijkheid nemen in de wereld en voor elkaar, past bij de manier waarop de Here Jezus ons dat leert. We zijn verloste mensen die mogen leven uit genade en leven in Zijn verbond. Liefdevol, vergevingsgezind en opbouwend. Gereformeerd onderwijs, dat maakt De Werf ook speciaal.

Voortgezet Onderwijs
Natuurlijk bent u ook benieuwd waar onze leerlingen naar toe gaan als ze oud genoeg zijn om De Werf te verlaten.
Een aantal leerlingen gaat naar het Praktijkonderwijs of naar het VMBO met Leerwegondersteuning (LWOO). Daarnaast zijn er ook leerlingen die naar VMBO/HAVO (eventueel met extra zorg). In alle gevallen zoeken wij samen met de ouders naar een passende plaats in het Voortgezet Onderwijs.

Procedure
Voordat uw kind hier bij ons op school komt, moet er eerst een procedure worden doorlopen.
SWV De Eem onderzoekt aan de hand van gegevens of een plaatsing op het speciaal basisonderwijs nodig is en wordt er bij een positief advies toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven. Met deze beschikking kunt u uw kind op De Werf aanmelden. De Werf besluit na bestudering van het dossier in welke groep uw kind kan worden geplaatst.
Natuurlijk bent u van harte welkom om voordat deze procedure loopt, al eens te komen kijken en praten op De Werf.

Onze school richt zich op kinderen van Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken. Wanneer ouders van buiten deze kerken hun kind aanmelden, zal er een gesprek met de identiteitscommissie plaatsvinden om te informeren naar de reden van aanmelding bij onze school. Als dit gesprek een positief advies oplevert, kan de normale aanmeldingsprocedure van start gaan.

Een speciale school, met een eigen geluid.
Wilt u een gesprek? U bent welkom! Bel gerust voor een afspraak.
033-4753555

  • CONTACTGEGEVENS

  • SBO De Werf

  • James Cookstraat 10
    3814 XD Amersfoort

  • Tel: 033 4753555
    email: info@sbo-dewerf.nl

  • NAAR CORDEO SCHOLENGROEP

  • NAAR SWV DE EEM

James Cookstraat 10

(033) 475 35 55

info@sbo-dewerf.nl