JK

Onze groep 1,2 is een JK groep. De JK groep telt maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar. Het gaat om zogenaamde ‘jonge kinderen’. De typering jonge kinderen geeft aan dat deze kinderen zich in kwetsbare opvoedings- en onderwijssituaties bevinden. Ze kunnen onvoldoende profiteren van het gangbare pedagogische klimaat, de dagelijkse zorg en het reguliere onderwijsaanbod. De kinderen komen van basisscholen, peuterspeelzalen en medisch kleuterdagverblijven, (peutergroep voor ernstige spraak en taalontwikkelingsachterstand of voor autisme). Deze kinderen hebben speciale zorg nodig om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. We werken daarom in deze groep intensief aan de leervoorwaarden. Daarbij wordt door middel van observatie en handelen gekeken welke vorm van onderwijs voor dit specifieke kind aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoeften. De kinderen kunnen doorstromen binnen De Werf, naar het regulier basisonderwijs of naar een vorm van speciaal onderwijs (taal-, spraakscholen, scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen of scholen die gespecialiseerd zijn in gedragsproblemen).

  • CONTACTGEGEVENS

  • SBO De Werf

  • James Cookstraat 10
    3814 XD Amersfoort

  • Tel: 033 4753555
    email: info@sbo-dewerf.nl

  • NAAR CORDEO SCHOLENGROEP

  • NAAR SWV DE EEM

James Cookstraat 10

(033) 475 35 55

info@sbo-dewerf.nl