Schoolondersteuningsprofiel SBO De Werf

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een document dat elke school voor primair of voorgezet (speciaal) onderwijs moet opstellen. Het SOP is een beschrijving van de voorzieningen die op de school zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het SOP formuleert de school dus de extra ondersteuning die zij kan verzorgen.

Ook SBO De Werf heeft een SOP samengesteld. Deze is tot stand gekomen in de school en opgesteld door het team (de locatiedirecteur, de leraren, de intern begeleider en orthopedagoog). Daarna is het document voor advies voorgelegd aan de MR.

SOP 2020

 • Contactgegevens:

  SBO De Werf


  James Cookstraat 10
  3814 XD Amersfoort

  Tel: 033 4753555
  email: info@sbo-dewerf.nl
 • Voor in de agenda:

  • 1 juni Pinkstermaandag, kinderen vrij
  • 26 juni: Studiedag, alle kinderen vrij
  • 29 juni: Studiedag, alle kinderen vrij

  Meer data

 • Naar CorDeo Scholengroep

 • Naar SWV De Eem

James Cookstraat 10

(033) 475 35 55

info@sbo-dewerf.nl