Lidmaatschap schoolvereniging

Leden van de Christelijke Gereformeerde kerk, Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde kerk kunnen lid worden van de
schoolvereniging CorDeo. Via de plaatselijke ledenvergadering hebben zij inspraak in het beleid van CorDeo scholengroep.
De algemene ledenvergadering, die bestaat uit afgevaardigden van de lokale schoolcommissie of identiteitscommissie, bepaalt het beleid van de vereniging.
De contributie voor 2018 is door de ledenvergadering vastgesteld op €37,50- per jaar. Als per automatische incasso wordt betaald, geldt een korting van € 2,50 en is het bedrag € 35,- per jaar.

 

  • CONTACTGEGEVENS

  • SBO De Werf

  • James Cookstraat 10
    3814 XD Amersfoort

  • Tel: 033 4753555
    email: info@sbo-dewerf.nl

  • NAAR CORDEO SCHOLENGROEP

  • NAAR SWV DE EEM

James Cookstraat 10

(033) 475 35 55

info@sbo-dewerf.nl